Voice Dialogue

Voice Dialogue, der oversat betyder stemmedialog, bygger på det livssyn, at vores personlighed består af en række forskellige delpersonligheder, der hver især har deres karakteristiske træk. Typiske typer kan være: den indre kritiker, perfektionisten, det indre barn, rebellen, offeret, den indre mand og den indre kvinde.

Ofte lader vi én af delpersonlighederne være styrende, og skaber på denne måde en ubalance i vores liv. Vi lader måske den indre kritiker få så meget indflydelse, at den kvæler vores spontanitet og kreativitet, eller vi identificerer os med offer-rollen, således at styrken og livskraften ikke kan få plads.

I en voide dialogue session vil der være mulighed for at lade de forskellige delpersonligheder få plads og komme til udtryk, så de mere skjulte sider kan komme frem og få accept, og dermed skabe mere helhed i vores system

Voice dialogue er bl.a. god at bruge, når vi føler os splittede indeni, eller i livssituationer, hvor det er svært at vælge.